Sjö & Snö Floating Concept

Nu är det nya spännande saker på gång!

Mycket glad att Leader sjö, skog och fjäll stöttar oss på vägen till vår nya konceptidé och har beviljat oss "Småstöd, Förstudier, Nya lösningar” för att starta upp det här projektet.
 
Det är en delaktivitet där vi ska genomföra en förstudie för en helt ny konceptidé som är hållbart, innovativt, inkluderande och exklusivt i sitt slag. I förstudien kommer vi bl.a. jobba med att ta fram en aktivitetsplan för framtagning av en prototyp.

”Sjö & Snö floating concept” är en ny form av boende och upplevelser i turism- och upplevelsebranschen som är flyttbar, mobil och användbar året om. Ett stilrent koncept på vatten, is och snö för alla säsonger i fjäll, skog och sjö. Förhoppningen är att det blir en ny nisch inom naturturism som är hållbar på flera sätt.

Mer info kommer under projektets gång. Se vidare på:  Arcturhus.se
Projektet finns även här på Leader sjö, skog & fjäll:
https://www.sjoskogfjall.se/beviljade-projekt/sjo-sno-floating-concept/