Integritetspolicy

Det här är villkoren för Maries Yoga Motion

 “Maries Yoga Motion” - I de här villkoren menar vi Maries Yoga Motion och dess anställda, och vår leverantör av hemsidan hemsida24, men inte andra underleverantörer. Dessa villkor gäller när du registrerar dig som kund hos Maries Yoga Motion. Det innebär att du godkänner att Maries Yoga Motion registrerar dina personuppgifter i vårt kundregister (se datahantering).

Datahantering, personuppgifter
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring. För att du ska kunna bli kund/medlem behöver Maries Yoga Motion samla in namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress till vårt bokningssystem, faktureringssystem och nyhetsbrev. 

Syfte
Syftet med uppgifterna är att skapa en kundprofil så att du kan köpa yogakort hos oss kopplat till dig och kunna boka klasser, kurser och workshops.

Hantering av uppgifter
Dina uppgifter kommer endast hanteras av Maries Yoga Motion, hemsida24 eller ev. annat bokningssystem. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter, e-postadress eller annan kundinformation till tredje part utan ditt medgivande.

Maries Yoga Motion kan komma att skicka nyhetsbrev med information om yoga/träning/hälsa-aktiviteter och andra hälsorelaterade nyheter som kan vara av intresse och skapa mervärde för dig som medlem/kund.

Lagring och gallring av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. 

Borttagande/ändring av information
Du kan när som helst begära information om dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan när som helt begära att vi ändrar din information eller raderar dina uppgifter.

Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att maila marie@sjosno.se (eller klicka på avregistreringslänk i brevet)